donderdag 11 augustus 2011

Krijgen de gelovigen in de eindtijd een zegel? (1)

'Left behind' is verfilmd
en er is een computergame 
Een jaar of tien geleden verscheen de spannende eindtijdserie “left behind”. Tim Lahaye en Jerry B. Jenkins beschreven in romanvorm hun visie op de eindtijd. Ik herinner me nog de scene dat alle gelovigen een merkteken aan het voorhoofd krijgen. Ineens, van het een op het andere moment, hadden alle gelovigen een zegel op het voorhoofd dat alleen door andere gelovigen waargenomen kon worden.

De bijbelse achtergrond voor deze scene is te vinden in Openbaring 7. Als engelen de opdracht krijgen om de aarde te beschadigen moeten ze nog even wachten.

Laat het land en de zee nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. (Openbaring 7:4)

De vraag is: hoe moeten wij deze tekst verstaan? Gaat het hier letterlijk om een zegel dat de gelovigen in de eindtijd zullen krijgen?

Om die vraag te beantwoorden is het van belang om te kijken waar de gedachte van de verzegeling vandaan komt. Want Openbaring is niet het eerste bijbelboek dat hierover spreekt.

Merkteken
In Ezechiël 9 heeft de profeet Ezechiël een visionaire ervaring. Hij ziet zes gewapende mannen naar Jeruzalem komen, die daar iedereen moeten doden. Mannen, vrouwen en kinderen, iedereen moet gedood worden. Want God gaat de stad straffen.

Er is echter ook een ongewapende man bij, met een schrijverskoker. Die krijgt van God de volgende opdracht:
           
Maak een ronde door Jeruzalem en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die in deze stad gebeuren. (Ezechiel 9:4).

De zes mannen moeten vervolgens iedereen doden, behalve degenen die het merkteken hebben gekregen.

Ezechiël 9 is een tekening van de ondergang van Jeruzalem. Dit visioen is vervuld, Jeruzalem is in 586 voor Christus verwoest, terwijl de rechtvaardigen (bijv. Jeremia) gespaard werden. Maar dit visioen is niet letterlijk vervuld. Jeruzalem is niet ingenomen door zes mannen, maar door een heel leger. En de rechtvaardigen hadden geen letterlijk merkteken aan hun voorhoofd.

Het merkteken bestaat alleen in het visioen, niet in de realiteit. Het doel van het merkteken in het visioen is om duidelijk te maken dat God de rechtvaardigen in zijn oordeel voorbij gaat. Maar er is geen reden om Ezechiël 9 als voorspelling van een letterlijk merkteken te zien.

Eeuwige bestemming
Dit visioen uit Ezechiël heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op diverse latere joodse geschriften. Een goed voorbeeld is het geschrift Psalmen van Salomo (1e eeuw na Christus).

In de 15e Psalm van Salomo (engelse vertaling) lezen we over oordelen van God die de zondaren treffen. De oordelen gaan de rechtvaardigen voorbij, want zij dragen Gods merkteken (PsSal. 15:6).

Het boeiende van deze 15e Psalm van Salomo is dat er ook een ander teken in voorkomt, het teken van verderf, dat gedragen wordt door de goddelozen (PsSal. 15:9).

Maar wat het nog boeiender maakt dat er een link wordt gelegd tussen het dragen van het merkteken en de eeuwige bestemming. Het merkteken bepaalt volgens de Psalmen van Salomo je bestemming in Gods eindoordeel (PsSal. 15:12).

In deze hymnische context is het teken niet letterlijk bedoeld. Het wordt literair gebruikt om het onderscheid tussen goddelozen en rechtvaardigen te markeren.

Openbaring
De overeenkomsten met Openbaring dringen zich op. Ook in Openbaring komen er twee tekenen naar voren. Het eerste is het zegel van God uit Openbaring 7:4, het tweede het merkteken van het beest uit Openbaring 13:16.

En ook in Openbaring heeft het zegel dat je draagt te maken met de straffen van God. Degenen die het zegel van God hebben, worden niet door de straffen van God getroffen (9:4). Terwijl degenen die het teken van het beest hebben juist het doelwit van Gods straffen zijn (16:2).

Het zegel dat je draagt heeft in Openbaring zelfs te maken met je eeuwige bestemming. Degenen met het zegel van God zijn bestemd om als eerste God tegemoet te gaan (14:1-5), terwijl degenen met het teken van het beest in de eeuwige pijn terechtkomen (14:9-11).

Visioen en werkelijkheid
Doordat Openbaring voortbouwt op Ezechiël waar het merkteken niet letterlijk bedoeld is, is mijn conclusie dat het zegel in Openbaring ook niet letterlijk bedoeld is.

Uiteraard heeft Johannes in zijn visionaire ervaring het zegel letterlijk gezien. Maar visioen en werkelijkheid verhouden zich niet in een verhouding van 1 op 1.

Zoals blijkt uit de parallel met Ezechiël 9 heeft het zegel wel degelijk een belangrijke functie. Namelijk om het onderscheid aan te geven tussen gelovig en ongelovig. Behorend bij God of bij het beest. Maar het is niet nodig om in de toekomst een letterlijk zegel te verwachten.


In een tweede blogpost laat ik zien wat de betekenis van het zegel is, voor het hier en nu.  

10 opmerkingen:

 1. Peter van den Berg11 augustus 2011 om 13:20

  Interessant Wim, is er een relatie met het merkteken uit hoofdstuk 13: 16 - 18, waarbij ook nog eens de plaats van het merkteken wordt genoemd (rechterhand en voorhoofd)?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Peter van den Berg,

  Leuk dat je reageert.
  Antwoord: Jazeker. De duivel is de aap van God (zoals Luther al zei). In Openbaring wordt zo'n beetje alles van het Lam nageaapt door het beest.

  Voor rechterhand en voorhoofd zie Deut. 6:8.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Peter van den Berg11 augustus 2011 om 14:08

  Leuke parallel, dat zet e.e.a. weer in een (voor mij) ander perspectief. De theorieën dat we een chip onder de huid van onze hand of ons voorhoofd ingeplant krijgen kunnen dus ook de prullenbak in. Is trouwens wel de ultieme vorm om fraude tegen te gaan, dus heel onrealistisch vind ik niet. ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wie wil er nu chip onder de voorhuid? ;-)

  Bedankt Wim voor een rustige en normale lezing van de Schrift. Oud en nieuw die elkaar verklaren en de mens bemoedigen en oproepen om een leven te leiden mét God.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. haha, chip onder de voorhuid. Dat is bij joden in ieder geval lastig te doen :-)

  @peter, best kans dat we op een gegeven moment een chip krijgen, maar dat is niet het teken dat in openbaring voorspeld zou zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Wim en andere. Het merkteken van het beest kan de kerk niet krijgen want die is er dan niet meer, wel de leftbehinders die er voor kiezen. Even een opmerking.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo Wim wie bedoeld ge met gelovigen? Volgens de Bijbel zijn het 144000 Israellieten 12000 uit elke stam.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Dag Louis,

  Leuk dat u mijn blog leest en erop reageert. U bent de vader van Rob? Wellicht dat de blogdiscussie die ik met hem voer over Maria u ook interesseert?

  Ik zal proberen zo kort en duidelijk mogelijk op uw vragen in te gaan. Ik vermoed dat u het niet met me eens bent, maar ik ben benieuw wat u van de argumentatie vindt.

  Het lijkt mij ook niet dat gelovigen het teken van het beest kunnen krijgen. In Openbaring gaat het om de vraag: bij wie hoor je, bij het lam of het beest? Het is of of.

  Overigens proef ik uit uw reactie dat u in de opname van de gelovigen gelooft? Daarvoor kan ik u verwijzen naar de blog van Jos Strengholt over 1 Tessalonicenzen 5. http://strengholt.blogspot.com/2011/06/de-opname-van-de-gemeente-1-thes-4.html

  Het getal 144.000 lees ik symbolisch. 12x12 vermenigvuldigd met 1000 is een compleet vol getal. 12 is zowel het getal van de stammen van Israel als van de apostelen (Opb. 21:14).

  Verder zijn volgens mij de 144.000 dezelfden als de grote schare die niet te tellen is.
  Let erop dat Johannes in Opb. 7:4-8 alleen hoort over de verzegeling. Hij ziet niets. Vanaf vers 9 krijgt hij wel wat te zien, namelijk de ontelbare schare uit alle landen en volken.
  Let er vervolgens op dat deze scene van de ontelbare schare voor de troon veel lijkt op die van de 144.000 voor de troon in Opb. 14:1-6.

  Dat ze aangeduid worden als 'stammen van Israel' duidt erop dat Gods gemeente voortbouwt op Israel. Israel is niet afgeschaft, maar Israel is wel uitgebreid, tot alle volken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo Wim, de ziekte van de kerk is volgens mij de vergeestelijking van het woord,zo kan men alle kanten uit.Ik neem letterlijk dat er staat 144000 uit Israel dus duidelijk te tellen. Daarnaast een schare die niemand tellen kon, uit alle volk,stammen en natieen en talen. proeft ge het onderscheid? Ook uw andere blog over de Reuzen van de voortijd neem ik letterlijk en niet symbolisch. Over de opname iets kort ( twee zullen in het veld een zal enz...) en (totdat de volheid der heidenen binnengaat )Rom 11. Graag tot wederhoren.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dag Louis,

  Bedankt voor uw reactie.
  Ik zie in dat we van mening verschillen. Toch protesteer ik tegen de term 'vergeestelijking'. Ik meen dat ik zorgvuldig luister naar de Bijbel en de bijbel letterlijk uitleg. Dat de Bijbel soms symbolische taal gebruikt, dat is een ander verhaal.

  Ik denk dat u ook niet alles letterlijk neemt. Of gelooft u dat er 4 engelen zijn die de vier winden vasthouden? (Opb. 7:1)

  Wat vindt u overigens van mijn 'geestelijke' uitleg van het zegel in deze en volgende blog?

  Over de opname: twee zullen in het veld, een zal enz. --> kan ook prima op de definitieve wederkomst slaan
  Rom. 11:25 gaat over het binnengaan in Gods rijk, dat duidt hier m.i. op de wedergeboorte.

  Hartelijke groet

  BeantwoordenVerwijderen