donderdag 21 juni 2012

Armoede


Er zal echter geen arme onder u zijn, want de HERE zal u gewis zegenen in het land, dat de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven, (…) Want armen zullen nooit in het land ontbreken; daarom gebied ik u aldus: Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land. (Deuteronomium 15:4 en 11)

Onze aarde kent geen armoede. Er is genoeg voedsel en water voor iedereen. Toch heeft een kleine miljard mensen op onze planeet gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften. Het zou niet nodig zijn, want God heeft de mensheid gezegend met een buitengewoon vruchtbare en veerkrachtige planeet (Deut. 15:4). Helaas gaat het mis met het beheer van onze aarde. Zo’n 30% van alle vlees en granen en zelfs 50% van de groenten wordt weggegooid. Meer dan voldoende om al die hongerige monden te voeden…

Wat kunnen goedwillende burgers hieraan doen? Vrijwel niets. Tegen de macht van grote bedrijven en vooral van het grote geld is niets opgewassen. Handelsketens eerlijk maken, milieuvriendelijk produceren, strijden tegen kinderarbeid, het blijkt allemaal nogal weerbarstig te zijn. Sinds de zondeval is de wereld een plek waar zondige machten heersen. Machten waardoor mensen elkaar uitbuiten, machten waardoor mensen meer aan hun eigen portemonnee denken dan aan hun noodlijdende medemens, machten waardoor hele handelsketens gebaseerd zijn op onrecht. Machten waar je als goedwillend individu bar weinig tegen kunt beginnen.

Daarom zijn er wel armen, en die zullen er altijd zijn (Deut. 15:11). In de tijd van Mozes, en in onze tijd. We moeten ons er maar bij neerleggen…

“Nee, wacht, de boze machten hebben niet het laatste woord”, hoor ik Paulus ineens zeggen. Als Christus terugkomt zal Hij alle machten en krachten vernietigen (1 Kor. 15:24). Alle handlangers van de dood zullen verdwijnen en er zal echt Leven zijn.

Als volgelingen van Christus zijn we vrijgekocht uit de macht van de duisternis. Ons leven wordt iedere dag vernieuwd door Christus. We hoeven ons niet te laten leiden door welke macht dan ook. Maar we mogen zijn Leven verspreiden in deze wereld.

Concreet komt dat neer op…? je hand wijd openen voor je medemens, de ellendige en de arme in deze wereld. De macht van het geld breken door het weg te geven. Denken met je hart in plaats van met je portemonnee. Volgelingen van Jezus maken het verschil in een wereld vol onrecht.  

Dit artikel is eerder verschenen als meditatie in Doorgeven, Informatie over zending, evangelisatie en diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

1 opmerking: