donderdag 16 mei 2013

Groene energiezwendel


onderdeel uit de advertentie van de NEM
Van verbazing wreef ik in mijn ogen toen ik las dat de Nederlandse Energiemaatschappij in een paginagrote advertentie toegaf: de groene stroom die ze leveren is helemaal niet groen. Voor exact 1,44 per gezin wordt grijze stroom groen gewassen door middel van Noorse energiecertificaten. Op zich geen probleem als de waterkrachtcentrales in Noorwegen daarvoor extra produceren, maar dat doen ze niet.

Ik verbaasde me niet zozeer over de feiten. Bij de welingelichte consument waren die al lang bekend. Bekijk alleen even deze twee uitzendingen van begin dit jaar, en je weet genoeg: Altijd Wat en Kassa Groen

Maar ik verbaasde me wel over het feit dat juist de NEM hiermee naar buiten komt. Hebben sommige andere energieleveranciers in elk geval nog een flink deel echt groene stroom die in Nederland wordt opgewekt, bij de NEM is dit percentage 0 omdat het bedrijf zelf geen elektriciteit produceert maar alleen verhandelt.

Vanwaar dan deze publieke schuldbelijdenis? Komt het voort uit een groene bekering? Komt het voort uit oprecht wroeging over de leugen? Op beide vragen is het antwoord: nee. De NEM is niet van plan om te gaan investeren in groene energie, en ook het label ‘groen’ verdwijnt niet van de grijze stroom.

Het doel wat het bedrijf met de advertentie zegt te willen bereiken is: de energiemarkt openbreken door transparant te zijn. Die transparantie heeft ten doel om de 60% Nederlanders die nooit zijn overgestapt alsnog een overstap te laten overwegen (het liefst naar de NEM uiteraard). 

Kortom: de NEM is transparant om daarmee geld te verdienen. En die transparantie houdt in dat ze eerlijk zijn over een leugen, zonder te stoppen met liegen. Want als je eerlijk bent over je leugen dan is het minder erg..., of zoiets. Mijn ontgaat de logica in elk geval.

De advertentie van de NEM is er een bewijs van dat de markt geen moraal heeft en je daarom groene energievoorziening, wat alles met moraal te maken heeft, niet kunt overlaten aan de markt. De markt heeft maar één doel, winst maken. En als dat kan door voor 1,44 grijze stroom groen te wassen in plaats van dure duurzame investeringen te doen, dan doe je dat. Dat is de logica van de markt. En dat was toch al wel bekend. Google maar eens op markt en moraal…

Wat nu? Cynisch worden en maar weer overgaan op grijze stroom? Ik heb inmiddels genoeg cynische reacties voorbij zien komen.

Ik ben nog niet cynisch. Wel ben ik cynisch over de markt maar niet over de mogelijkheid van groene energie als zodanig. Duurzame verandering kunnen we niet verwachten van de markt, maar wel van mensen. Burgers, politici en ondernemers.

Wat kunnen burgers doen?
In de eerste plaats overstappen. En dan niet naar de NEM maar naar bedrijven die 100% groene stroom leveren, of, als de capaciteit onvoldoende is, investeren in groene stroom.

In de tweede plaats besparen. Energie die je niet gebruikt hoeft niet te worden opgewekt, zo simpel is het. Een paar tips: vervang je PC als die aan vervanging toe is door een laptop, kook niet meer water dan je nodig hebt, kortom: denk bij alles waarbij je elektriciteit gebruikt: “hoe kan het minder?” 10-20% besparen is voor de meeste mensen heel makkelijk te realiseren. Ons huishouden gebruikt de helft minder dan het gemiddelde. En we hebben gewoon een wasmachine en vaatwasser (geen droger). 

In de derde plaats, als je de mogelijkheden en middelen hebt, zelf energie opwekken. Energie van je eigen zonnepanelen is sowieso groen.

Wat kunnen politici doen?
In de eerste plaats de regels aanscherpen. Wat er nu gebeurt is pure zwendel, ook al mag het binnen de regels. Dan deugen die regels niet. Ik vermoed dat het positieve van de advertentie van de NEM is dat de politici nu toch wel wakker zullen worden. 

In de tweede plaats nog eens kijken naar het systeem van energiebelastingen. Nu is het systeem: hoe meer je gebruikt hoe minder belasting je betaalt per kwh. En dat verschil is enorm. En dat nodigt grote bedrijven niet uit tot groene investeringen. De energiebelastingen zouden fors omhoog kunnen. Dat kan voor bedrijven gecompenseerd worden met een lagere loonbelasting. Energie duurder, arbeid goedkoper, dat lijkt me prima voor de economie en de arbeidsmarkt. Een alternatief zou ook kunnen zijn de belasting op grondstoffen flink te verhogen zoals in dit duidelijke filmpje voorgesteld wordt. 


Wat kunnen bedrijven doen?
Bedrijven moeten gezond zijn en winst maken, dat snap ik. Binnen hun mogelijkheden zullen bedrijven moeten investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet omdat het in de mode is, maar omdat het goed is. Nu zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Door een belastingmaatregel als hierboven geschetst kan het bedrijfsleven gestimuleerd worden om duurzame investeringen te doen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten