donderdag 23 mei 2013

Naschrift: (kinder)doop als grens van de kerk?


Toen ik vorige week mijn stukje over de grenzen van de kerk schreef waarin ik stelde dat volgens het Nieuwe Testament de grens van de kerk gemarkeerd wordt door de doop, ontstond  er al snel een discussie over de kinderdoop. Erik Drenth stelde naar aanleiding van die discussie zelfs dat ik de kinderdoop als grens van de kerk zie.

Nu ben ik een voorstander van de kinderdoop en verdedig graag het goed recht er van. Maar het artikel was geheel niet bedoeld om die discussie op te rakelen. Ik heb enkel bedoeld het Nieuwe Testament na te spreken, en in het Nieuwe Testament zie je overal dat waar mensen tot geloof in Christus komen, zij gedoopt worden, en dat daarom de doop als drempelsacrament functioneert (Hand. 2:38). Door de doop gaan de gelovigen tot de gemeente behoren (Hand. 2:41-42). In het Nieuwe Testament betekent de doop namelijk niet alleen dat je vanaf nu bij Jezus Christus behoort, maar ook dat je bij zijn lichaam, de gemeente, behoort (1 Kor. 12:13). Dat is wat ik wilde zeggen, niet meer en niet minder.

En de kinderen dan?
Ik denk dat het niet uit maakt of je voor of tegenstander van de kinderdoop bent, om bovenstaande te onderschrijven, namelijk dat een niet-gelovige die tot geloof komt door de doop een lid van de gemeente van Christus wordt. En dat op die manier de doop de grens van toetreding tot de gemeente markeert.

Voor en tegenstanders van de kinderdoop verschillen in mijn waarneming ook niet van mening als het gaat om de vraag of de kinderen van deze gelovige mensen bij het lichaam van Christus horen. En zelfs verschillen ze niet als het gaat om op welke manier de kinderen er bij horen, namelijk via de gelovige ouders (1 Kor. 7:14).

Het enige punt waarop voor- en tegenstanders van de kinderdoop in dit verband verschillen is of dit ook betekent dat kinderen, als leden van de gemeente, de doop mogen/moeten ontvangen.

Mijn eigen antwoord op deze vraag is helder: kinderen horen bij de gemeente van Christus, de doop is de markering van de toetreding tot die gemeente, dus kinderen behoren gedoopt te worden. 

Maar voor het punt dat ik wilde maken maakt het niet uit of je wel of geen aanhanger van de kinderdoop bent.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten