maandag 23 september 2013

Een folder over de GS

Een paar weken geleden ontvingen alle CGK-leden een mooie folder waarin het synodewerk uitgelegd wordt. Titel: de GS staat dichterbij dan u denkt. Ondertitel: voor onze leden. Vanuit het deel van de gemeente dat tot over z’n oren in het kerkelijk leven zit kreeg ik overwegend positieve reacties. En ook ik zelf vind het positief dat de synode een poging doet om de betrokkenheid te vergroten.

Om te kijken of de poging in alle opzichten geslaagd is heb ik de folder met een specifieke groep van onze leden gelezen, namelijk jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar. Ik deed dat met een dubbele reden. 1) Degenen die in de toekomst het kader van onze kerken gaan vormen bekend maken met ons kerkverband. 2) Kijken of de folder de doelgroep ‘voor onze leden’ echt weet te bereiken. Ik neem namelijk aan dat het niet primair de bedoeling van de folder is om kerkleden te bereiken die al meeleven met het synodewerk, maar met name de groep kerkleden die geen idee hebben wat een synode precies doet.

De primaire reacties van de jeugd waren: “oh, wat veel tekst”, en: “wat zit ik eigenlijk te lezen?” Na een aanmoediging van mijn kant werd er toch verder gelezen. En de jeugd hielp elkaar bij het begrijpen van de tekst. Zo kwamen ze er al snel achter dat de afkorting GS generale synode betekent, dat het gaat om een vergadering die eens in de drie jaar wordt gehouden, en dat er dingen worden besproken.
Waar ze met elkaar niet uitkwamen is wat de woorden generale synode, preses en deputaatschap nu eigenlijk betekenen. De woorden worden in de folder niet uitgelegd. Een gemiste kans.

Als het gaat om het beeld dat blijft hangen na het lezen van de folder, gaven de jongeren aan dat de synode voor hen een wat geheimzinnige vergadering lijkt te zijn. Eén gebruikte het woord ‘kardinalenvergadering’. Daarmee is de gevoelswaarde meteen duidelijk. Ik heb even doorgevraagd naar waar dat in zat en toen bleek dat het in de mensen zat, althans: in het ontbreken daarvan. Behalve 3 jonge meiden op de voorkant (wat doen die op de synode?) en een ernstig kijkende preses (wat is dat?) komen er in de folder geen mensen voor. We telden 5 foto’s van kerkgebouwen, waarvan 1 van binnen, met allemaal lege stoelen. Waar zijn die ‘gewone’ ambtsdragers, waar in grote letters naar verwezen wordt? Bijbehorende pijl verwijst naar een kerkgebouw. Dat dat gebouw in Nunspeet staat doet mij dan wel weer goed, maar dat zegt de Purmerendse jeugd natuurlijk weer weinig.  

Een andere reden van de geheimzinnige nasmaak is dat er niets verteld wordt over concrete resultaten. Er is een agenda: maar leidt het ergens toe? Natuurlijk, voor mensen die in het kerkenwerk zitten een open deur. Maar voor deze jongeren een serieuze vraag. Wat dat betreft was het handig geweest als kort de belangrijkste besluiten van de vorige synode genoemd waren.

Een ander beeld dat bleef hangen was het beeld van een groep mensen, een beetje wanhopig, die heel graag aandacht wil. Dat komt door het laatste deel van de folder. Eerst in grote letters: MEELEVEN. Dan in een kadertje: leef met ons mee en bid voor ons. En onderaan nog eens: bedankt voor uw meeleven. 

Dit brengt mij bij een laatste punt dat verbetering behoeft. De positieve bedoeling van de folder lijkt mij te zijn: positieve aandacht voor de synode te genereren. De folder doet dat echter door aan te sluiten bij een negatieve karikatuur: hoge heren die op de maan bezig zijn met volstrekt irrelevante dingen voor gewone kerkmensen, en probeert te laten zien dat het toch echt anders is. Door in dit negatieve frame mee te gaan staat de positieve bedoeling direct op een flinke achterstand die nauwelijks meer goed te maken is. Dit is m.i. de voornaamste weeffout in de folder.

Dit werkt hoogstwaarschijnlijk wel bij mensen die de synode belangrijk vinden, het werkt minder waarschijnlijk bij mensen die de synode inderdaad als vooral iets raars beschouwen, maar bij de (grote?) groep die geen flauw idee heeft wat een synode is werkt dit volstrekt averechts. “Ze doen heel erg hun best om geen hoge piefen te lijken”, was de reactie van één van de jongeren. En dat is precies zoals het overkomt.

Om het doel: positieve aandacht, te bereiken, is het beter om een korte folder te schrijven waarbij nut en noodzaak van het synodewerk op een thetische manier beschreven wordt en de belangrijkste zaken ook gewoon uitgelegd worden. Met natuurlijk foto’s met synodeleden erop. We leven in een beeldcultuur, daar kun je maar beter zo goed mogelijk bij aansluiten.

Kortom: het feit dat er een folder ligt is positief, de invulling kan met name met het oog op minder betrokken gemeenteleden beter.


Tot slot: deze post ging grotendeels over doel 2, namelijk kijken of jongeren de folder begrijpen. Wat doel 1 betreft: we hebben een goed gesprek gehad over ons kerkverband en de plaats van jongeren daarin. 

1 opmerking: