dinsdag 6 oktober 2015

Inspraakavond vluchtelingenopvang Purmerend

Vanavond is de inspraakavond over vluchtelingenopvang in Purmerend. Ik heb vijf minuten spreektijd gekregen en die als volgt ingevuld:

Geachte gemeenteraadsleden,

Mijn naam is Wim de Bruin, ik ben in het dagelijks leven predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Purmerend. Ik hecht eraan om te zeggen dat ik hier op persoonlijke titel spreek. Ik spreek als gelovig mens en in het verlengde daarvan als maatschappelijk betrokken burger. Die twee elementen horen voor mij bij elkaar. 

Als christen leef ik vanuit het besef dat ik alles wat ik heb van God ontvangen heb. Het land en gezin waar ik geboren ben, de veiligheid en relatieve rijkdom die ik al mijn hele leven ken. En ik geloof dat ik al die dingen heb gekregen om daar in dit leven de medemens mee te helpen. Mijn inspiratie daarvoor ontleen ik aan de persoon van Jezus. In zijn leven op aarde zag hij om naar de zwakkeren, mensen die aan de rand stonden, en hielp hen, ongeacht afkomst. Jezus leert mij om mensen die vreemd voor me zijn met een open houding, zonder angst en achterdocht, tegemoet te treden. Op die manier wil ik burger van Purmerend zijn.

Ik ben de laatste maanden onder de indruk geraakt van de enorme menselijke crisis die zich nu in onze richting verplaatst. En nu ik kennis heb genomen van het raadsvoorstel besef ik wat een moeilijk besluit u moet gaan nemen. Ik juich de komst van vluchtelingen niet toe, juist vanwege de enorme crisis die erachter schuilgaat, maar geloof dat we in deze crisis ons steentje moeten bijdragen en hulp niet alleen op anderen mogen afwentelen. Daarom ben ik principieel voor noodopvang van vluchtelingen én voor permanente huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning in ons midden.

Als predikant heb ik in het dagelijks leven veel contact met mensen in kerk en samenleving. Zowel mensen die geloven als mensen die niet geloven vragen aan mij wat ze kunnen doen voor vluchtelingen. Aan de andere kant spreek ik ook mensen die grote moeite hebben met de opvang van vluchtelingen. Mensen die daar principieel moeite mee hebben maar ook mensen die vooral bang zijn voor wat het in de praktijk in hun buurt gaat uitwerken. Met name voor die laatste groep is het van belang dat de juiste informatie bij hen terecht komt. Op sociale media doen de wildste geruchten de ronde. Heel vaak is het lastig voor gewone mensen om te bepalen wat waar is. Naar mijn mening kan de informatieverstrekking vanuit de overheid beter. Een voorbeeld: onlangs ging het verhaal dat de wachttijd voor een huurwoning in Purmerend 21 jaar bedraagt. Ik heb dat ongeveer een week ook geloofd. Het blijkt veel korter te zijn, maar dit soort non-informatie kan een eigen leven leiden. Ik roep politici en burgers op om mee te helpen om dit soort onzinverhalen niet te verspreiden om zo de discussie zuiver te houden.

Tot slot: heb oog voor de minder draagkrachtige burgers van de stad. Want het is wel zo dat juist zij in wijken wonen waar veel sociale woningbouw is en waar dus mogelijk statushouders gevestigd worden. Zowel mensen met een verblijfsstatus als mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen hebben recht op leefruimte.

Ik wens u veel wijsheid toe. Weet dat er voor u gebeden wordt. 

6 opmerkingen:

 1. Dat heb je goed en evenwichtig verwoord. Mooi hoe je voor de verschillende groepen mensen aandacht vraagt!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ben blij dat er namens de kerk geprobeerd wordt in de gepolariseerde discussie aandacht te vragen voor fundamentele christelijke waarden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. beste Wim. Dank je wel voor je duidelijke verhaal. In de krant lees ik welk tumult je als antwoord kreeg. Weet dat er ook voor jou gebeden wordt.
  Sybrand van Dijk, Sauwerd (weet niet goed hoe ik hier moet inloggen, vandaar anoniem gekozen)

  BeantwoordenVerwijderen