maandag 21 november 2016

Opgeklopte boze burgerij

In de mooie jaren ’90, mijn tienerjaren, las ik vrijwel elke maand het blad Sta Vast (het huidige sta-pal), de maandelijkse periodiek van het Oud StrijdersLegioen (OSL). Mijn opa was abonnee. Het was een blad waarin steevast dingen benoemd werden, zoals het feit dat er in onze gevangenissen veel meer Marokkanen en Turken zaten dan autochtonen. Het failliet van de Multiculturele Samenleving werd breed uitgemeten, en alles ter linkerzijde van de CDA was verdacht. Ik las dat gretig en was zo rond mijn 16e verjaardag veranderd in een boze burger. Aan tafel debiteerde ik wijsheden als: “Marokkanen zijn allemaal crimineel” en “Turken zijn lui”. En met mijn toen al sociaal bewogen zus had ik hoogoplopende discussies die van haar kant meestal eindigden in een schreeuwend: “je moet je naaste liefhebben als jezelf!!”, en van mijn kant met een even hard schreeuwend: “ze moeten allemaal het land uit.” O ja, ik was niet racistisch, maar de Turken en Marokkanen verpestten het voor zichzelf met hun gedrag.

Als ik nu terug denk kan ik geen enkele reden bedenken waarom ik boos was. De enige keer dat ik Turken en Marokkanen ontmoet had was op een schoolcompetitie bij het allerminst gewelddadige spelletje dammen. En de enige keer dat ik op straat ben afgeranseld was dat door twee roomblanke katholieke jongens, die ik eerst de huid had volgescholden. Mijn vader had een goede baan bij de semi-overheid en we hoorden zeker niet bij de verliezers van de globalisering. Verder zat ik op het VWO en lag de wereld voor me open.

Waarom was ik dan zo boos? Ik kan maar één reden bedenken. Ik was boos gemaakt. Door wat ik las. Door mensen die schreven dat de overheid alle problemen die buitenlanders veroorzaakten negeerde. Het soort boosheid dat groeit naarmate je vaker hoort dat de politiek niks doet met de zorgen van gewone (lees: blanke) burgers en ondertussen de multiculti’s vertroetelt. De reële problemen die er in sommige grote steden waren vielen compleet buiten mijn leefwereld. Ik was nog nooit in een grote stad geweest. Maar toch was ik boos. En racistisch.

Sinds de overwinning van Trump wordt in een wilde paniek van alle kanten (politiek en pers) geroepen dat we meer moeten luisteren naar de stem van de ‘gewone man’, dat we de opvattingen van de ‘boze burgers’ in de media meer ruimte moeten geven. Dat lijkt mij een bijzonder slecht idee. De boosheid die we momenteel in de samenleving vinden is voor een groot deel een opgeklopte boosheid. Opgeklopt door boze woorden van boze politici en boze weblogs. Wat we op dit moment zien is de kracht van woorden. Woorden, mits goed gekozen en vaak genoeg herhaald, scheppen een eigen werkelijkheid. En rechts is daar veel bedrevener in dan links.

Nu benoemen de nieuwe nationale volkssport is geworden zou ik graag één ding benoemen. Nederland is in een jaar of 15 van een progressief land een racistisch land geworden. Niet door de economische crisis, de globalisering of sociale onrust in gekleurde wijken. Maar door de kracht van woorden die een latent racisme naar boven hebben gehaald. Een racisme dat zich een weg naar buiten vreet via Facebook en dat zijn institutionele gezicht heeft gekregen in de persoon van Geert Wilders. Er is maar één manier waarop we de PVV-stemmers serieus kunnen nemen, en dat is door hen tegen te spreken en het racisme te benoemen. Bevindelijk christelijk gesproken: je helpt een zondaar alleen door hem aan zijn zonde te ontdekken en niet door allerlei verzachtende omstandigheden te zoeken.

Wat dat betreft zijn de huidige frames die gebruikt worden om de PVV-stemmers aan te duiden zoals ‘bezorgde burgers’, ‘boze burgers’ en ‘de gewone man’, buitengewoon ongelukkig. Ze verbloemen het persoonlijke kwaad en de persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder voor zijn of haar PVV-stem. Want hoe groot je persoonlijke problemen ook zijn, ze kunnen nooit een reden vormen om op een partij als de PVV te stemmen. Daarvoor is een vluchtige blik op het verkiezingsprogramma van die partij voldoende. 

13 opmerkingen:

 1. Wim, Je suggereert dat de 'boze burgers' van nu, net zoals de 16 jarige Wim van toen, geen redenen hebben voor hun opvattingen, er zijn niet echt problemen.

  Daar zit denk ik de kern van het conflict, de problemen die bepaalde groepen autochtonen weldegelijk ervaren door de multiculturele samenleving worden ontkent of gebagatelliseerd.

  Toch is er wel degelijk sprake van een groeiend probleem, dat wordt zichtbaar in nu nog relatief 'kleine' zaken zoals:
  - nederlandse meisjes die op straat nageroepen worden als 'hoerrrr' (zelf zien gebeuren)
  - nederlandse meisjes die worden aangerand door groepen (bevestigd door mensen die ik persoonlijk ken bij wie dit persoonlijke is gebeurd)
  - andere werkethiek/afspraken ethiek (simpel voorbeeld: mijn krantenbaas (lang geleden) nam geen Marokkanen meer aan omdat zijn letterlijke ervaring was dat die vaak niet op kwamen dagen. Dit heb ik zelf ondervonden als reserve-krantenloper die zeer regelmatig wijken over moest nemen. Is natuurlijk niet representatief!! Maar voedt wel een onderbuik gevoel.)
  - Andere manier van sociaal gedrag, nederlanders zijn feminiem, zuiderlijke culturen veel masculiener, dus meer provocerend/intimiderend gedrag op straat
  - meer kleine criminaliteit door bepaalde groepen allochtonen, winkeliers en kleine ondernemers maken dit aan de orde van de dag mee.

  Voeg daaraan toe gewoon het legitieme onderbuik gevoel dat sommige mensen zich niet meer thuis voelen in hun wijk, gewoon omdat de cultuur veranderd is.
  Er wordt een andere taal gesproken, gebruiken zijn anders, andere winkels. Daar is niemand 'de schuld' van, en het is de groep nieuwe nederlanders niet aan te rekenen, integendeel, maar het is wel een legitiem gevoel. Mensen hoeven niet verplicht te genieten van nieuwe culturen, en mogen zeker wel hechten aan wat voor hen bekend is.

  Bovenstaande vindt zijn oorsprong in 2 essentiele culturele verschillen:
  - verschil grofmazige (westerse) en fijnmazige (zuiderlijke) sociale structuren
  - 'christelijke' scheiden kerk en staat vs islamitische vermenging kerk en staat

  Grofmazig = individu gaat voor groep, de groep bepaalt slechts op hoofdlijnen wat het individu doet. Handelingen van het individu hebben een beperkte weerslag op de groep en het groepsimago.

  Fijnmazig = groep gaat voor het individu, de groep (of de patriarch) bepaalt tot op detail niveau hoe het individu zich moet gedragen. Het gedrag van het individu heeft een grote invloed op de groep, en het imago van de groep.

  In fijnmazige structuren beslist de familie (mee) (en natuurlijk zijn er verschillen van fam tot fam) met wie je trouwt, wat voor werk je gaat doen, wat je gelooft. Als een lid schande over de groep brengt wordt er tot actie over gegaan.... (1/2)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ....vervolg (2/3)

  Het is niet te zeggen of fijnmazig of grofmazig de 'betere' optie is, hoewel ik zelf altijd voor grofmazig zal kiezen.
  Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.
  nadelen van grofmazig zijn eenzame ouderen in bejaarden tehuizen (zou in fijnmazige cultuur nooit voorkomen), nadelen van fijnmazig zijn ongelukkige dochters en dwanghuwelijken.

  Het probleem ontstaat wanneer beide culturen mixen, en de ene groep (fijnmazig) niet meer als een hele kleine minderheid beweegt tussen de anderen (zoals decennia geleden).

  Neem je daarbij ook nog het kerk/staat probleem (Jezus staat los van de staat, en daarmee is in de (post)christelijke samenleving principieel en definitief kerk van staat gescheiden (hoewel er natuurlijk wel eens wat mis gaat))
  Mohammed was zowel politiek als religieus leider, en daarmee is in de Islam de staat principieel en definitief aan de kerk gebonden.

  Verbind de fijnmazige cultuur met de Islamitische samenvalling van kerk en staat, dan heb je een recept voor principieel normatief denken over het individu door de groep.
  Of simpel gezegd: meisjes moeten zich degelijk kleden en gedragen, de 'kerk' bepaalt dat, de groep legt het op, als het meisje dat niet doet staat de groep te schande t.o.v. andere groepen. Een dochter in een korte rok, of die trouwt met iemand die buiten de culturele structurele orde staat (dus een hollander) is dus onacceptabel.

  Tegelijkertijd worden grofmazige meiden die zich niet houden aan deze normen gezien als hoeren, onderdeel van 'groepen' die te schande zijn. Die worden dus uitgescholden en betast. Niet eens omdat de moslim-kerk dat wil! (dat wil ze niet!), maar dat is het gevolg.

  Dit heeft ook alles met gezag te maken. Juist binnen de groep is een strict gezag, geen discussie maar gehoorzamen. Masculien onwweersproken gezag. Dat is totaal anders dan het nederlandse feminieme overleg-gezag. Dat wordt dus niet voor vol aangezien. Dat kan op scholen, bij bedrijven, etc. zo zijn.

  Natuurlijk geldt dit niet voor elk individu van de groep, sterker nog, de meerderheid van de nieuwe nederlanders lijkt zich weldegelijk aan te kunnen passen, maar een zeer grote minderheid heeft hier weldegelijk problemen mee, en dat resulteert dus in de genoemde problemen.

  Het laatste probleem is de discussie-cultuur vs de kracht-cultuur. Opnieuw terug te voeren op christendom en islam. (hoewel daar wel veel haken en ogen aan zitten).
  Maar ten diepste is Jezus de prediker die het geweld schuwt, terwijl Mohammed juist de sterke leider is die het zwaard niet tevergeefs gebruikt heeft.
  Wij zijn in het westen mede daardoor een overleg en discussie cultuur geworden, wij vechten met woorden en cartoons. Dat botst met de zuiderlijke krachtcultuur waar macht en invloed meer (niet compleet natuurlijk!, het is allemaal geen volkomen zwart/wit verhaal) afgelezen wordt aan werkelijke kracht, en de wil om dat in te zetten.

  Nogmaals: dit zijn globale verschillen die je niet op individuen kunt plakken, maar deze verschillen gaan weldegelijk spelen als je grote groepen van de ene cultuur mengt met grote groepen van de andere cultuur.... (2/3)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. .....vervolg (3/3)


  En dat levert hele echte werkelijke problemen op, die varieren van vervelende gesprekken op straat en wederzijdse verachting, tot criminaliteit, handtastelijkheden en een botsing der beschaving.

  Terrorisme is daar een extreme exponent van, maar in feite doet dat er nu nog niet eens toe vanwege de kleinschaligheid.
  Maar met het toenemen van de polarisatie tussen beide culturele groepen, zal het aantal van de fijnmazigen die Mohammed met het zwaard willen volgen groeien.

  Het is de autochtone bevolking ook niet aan te rekenen dat ze daar angst voor ontwikkeld, hoewel het nog wel een ver van de bed show is.

  Als we verder willen zullen we deze culturele problemen moeten erkennen, en wegen moeten vinden om hier mee om te gaan. Het binnenhalen van steeds opnieuw nieuwe groepen van die fijnmazige minderheid werkt enkel verder polariserend, en daar is niemand mee gebaat.
  Daarom wordt het bed/bad/brood en boodvluchtelingen debat nu een onderdeel van deze hele clash. Een groeiende groep 'grofmazigen' is het gewoon zat. Die hebben 10 pardons gezien, die zien de problematiek groeien, en die zeggen nu gewoon 'stop'.
  Dat is triest, want vluchtelingen moeten geholpen worden, en je kunt mensen niet zomaar op straat gooien, maar ook wel begrijpelijk. Op een bepaald moment keert de wal het schip.

  Tel daar overigens ook nog eens de zwarte pieten discussie bij op, die de boze blanke burgers enkel maar bevestigt heeft in het gevoel dat hun land en cultuur overgenomen wordt. Het gaat dan niet eens om de vraag wie er gelijk heeft in het debat. Het gaat hier om valide onderbuik gevoelens. Uiteraard is het niet meer valide als het wordt omgezet in 'alle negers moeten het land uit', dat is gewoon racisme.

  Wel mag de vraag gesteld worden of het continu negeren, bagatelliseren of ontkennen van de genoemde problemen uiteindelijk niet ook bijdraagt aan de verdere polarisatie, en dus ook het radicaliseren van boze blanke groepen.

  Iedereen is het eens dat WW2 mede gestart is doordat de duitsers een te zwaar juk opgelegd kregen na WW1. Wat is de rol van de 'linkse elite' nu dan, als we dat vertalen? Zoeken we alleen naar de nieuwe Hitler, of kijken we in de spiegel of we niet zelf bezig zijn nieuwe Hitlers te creeeren?

  Beetje langer verhaal dan op twitter mogelijk is, bomvol ongenuanceerde uitspraken, het gaat niet om de details, maar om de grote lijnen.

  Robert (3/3)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ha Robert,
   Bedankt voor je fijnmazige uitleg :-)
   Volgens mij kom ik dan uit een fijnmazige cultuur op de bible-belt. + dat ik opgegroeid ben met de SGP-theocratie-gedachte. Dus in die zin ben ik wellicht van nature wat minder bang voor moslims. Of begrijp ik ze een beetje beter dan m'n niet-gelovige medelander.
   De gedachte dat Jezus strikt van de staat gescheiden is geldt inderdaad voor ons systeem. Jezus zelf was daar nog niet zo zeker van. En zijn omgeving zeker niet. Zijn leer was inderdaad anti-geweld, maar zeker niet a-politiek. Anders zou hij niet juist door de elite zijn omgebracht. Ze waren bang voor hem (wellicht zagen ze hem als populist ;-)). Hij sprak niet voor niks over een koninkrijk. Tot zover even mijn theologenergernis als het gaat over scheiding kerk-staat en een a-politieke Jezus.
   Verder vind ik dat we met elkaar begrip moeten tonen voor reële problemen. Volgens mij doen politici van bv de SP dat ook volop. Geen enkel probleem mee. Maar ik vind dat we een gevaarlijke grens overgaan als we daarmee begrip gaan tonen voor PVV-stemmers. Dit extreemrechtse geluid moeten we niet behandelen alsof er goede redenen voor zijn. Net zomin als we moeten zeggen dat Sylvana de haat over zichzelf afroept. Wat links eerder deed met de moslims (extreem gedrag goedpraten) doet midden en rechts nu met de bezorgde burger. Niet doen. Proberen te begrijpen, oké, maar begrip tonen, no way.
   De oplossing voor mij was dat ik naast hele aardige Marokkanen kwam te wonen en tussen hen kwam te werken. Natuurlijk waren er clashes en irritaties. Maar het was wel een ontdekking dat het oha gewone mensen waren.
   Overigens wel bijzonder dat de bezorgde burgers in Nederland bijzonder masculien reageren met 'daar moet een piemel in'. Past dat in jouw theorie of is dat de uitzondering?
   Groet! Wim

   Verwijderen
 4. Bedankt voor je antwoord, inderdaad erg kort ;-)

  We hoeven geen begrip te tonen voor extreme uitspraken en gedachten, wel is het goed om te begrijpen waar het vandaan komt. Je kunt de uiting veroordelen terwijl je de oorzaak wel serieus neemt.
  Juist als christen vind ik het belangrijk om de fouten van de ander te spiegelen aan mijn eigen fouten. Dat geldt voor linkse en rechtse fouten, voor islamitische, seculiere en christelijke fouten. Met al onze fouten en gebreken is de een niet kwaadaardiger of slechter dan de ander. Ik zie in de PVV'er een mens met zorgen en problemen die zichzelf door allerlei redenen op een verkeerde manier uit, net zoals ik dat ook weleens doet.
  Daarnaast heeft niet iedereen de capaciteiten om zich op een correcte manier zijn frustraties te formuleren.

  Wat je zegt is de omgekeerde wereld: omdat de uiting slecht is zijn er kennelijk ook geen goede redenen. Als ik zo met mijn kinderen om zou gaan....

  'daar moet een piemel in' is uiterst baldadig, juist een uiting die past bij een feminiene cultuur waarin de alfa mannetjes zich vooral nog verbaal seksueel misdragen. Een cultuur is nooit volledig homogeen, uiteraard is er in bepaalde lagen van de bevolking meer sprake van masculien gedrag dan elders.

  Jezus en politiek, no way. Niet de politieke elite wilde van Jezus af maar de religieuze elite. Dat de politieke elite dat goedkeurde omwille van de rust is een andere zaak. Jezus richt zich op de mens zelf: jij moet je naaste liefhebben (niet de overheid). Zijn koninkrijk is niet van deze wereld, en zowel Jezus als Paulus en Petrus preken/schrijven juist dat we de overheid moeten gehoorzamen. Dat is van een totaal andere orde dan Mohammed die de politiek leider was.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Robert,
   Die laatste alinea van jou laat zien hoe weinig je doorhebt dat in alle tijden (behalve de onze) politiek en religie verweven waren. Het Sanhedrin was niet alleen en religieuze rechtbank, maar ook politiek. Sterker nog: dat was niet uit elkaar te trekken. Net zomin als in de boeken van Mozes politiek en religie uit elkaar te trekken was. Het wordt tijd dat je een beetje Tom Wright leest. Die kan perfect aantonen hoe de discussie van Jezus met Pilatus een politieke lading had. En Jezus' spreken over het koninkrijk én de Zoon des Mensen heeft als achtergrond het boek Daniël en het visioen van de 4 koninkrijken die vervangen worden door het laatste koninkrijk, het koninkrijk van God (cf. Dan. 2:44). Vanuit die achtergrond moeten we Jezus' prediking verstaan. Dat Jezus' koninkrijk van een totaal andere orde is dan de koninkrijken, dat hij het koninkrijk niet stichtte door te vechten maar door te lijden, doet aan het koninkrijkskarakter van zijn boodschap niets af.
   En voor jou: als de boodschap van Jezus geen politieke implicaties zou hebben zouden we nu het CDA moeten opheffen of de C moeten laten staan voor Conservatief.
   Verder heb ik er geen probleem mee om met PVV-ers te praten. Ik doe dat ook wel. Maar om ze vervolgens wel heel sterk tegen te spreken. Mensen mogen boos zijn, maar als op dit moment, met deze politieke agenda je nog niet ziet dat de PVV een bruin gevaar is, ben je of blind, of slecht.

   Verwijderen
 5. (1/2)

  Wim, je verwart 'kerk en staat' met 'religie (geloof) en staat'. Of Wright diezelfde verwarring maakt weet ik niet zeker, wel gebruikt hij die termen door elkaar heen. 'Geloof en staat' is bottom up, 'kerk en staat' is top down. Dat geloof en staat/politiek met elkaar verweven zijn lijkt mij inderdaad vanzelfsprekend, daarom kan het CDA ook Christendemocratisch heten. Dat betekent: christenen die politiek bedrijven. Dat is iets heel anders dan mensen die christelijke politiek bedrijven. Bij het laatste is de politiek christen, bij het eerste is de politicus christen.

  Je hebt natuurlijk gelijk dat het sanhedrin ook bepaalde politieke macht had, en dat zij uiteraard ook bezig waren hun macht veilig te stellen. En natuurlijk is het zo dat Jezus politieke metaforen gebruikte. Maar die metaforen draait hij wel allemaal om. De munt (politiek) bevat het gezicht van de keizer, wijzelf zijn het beeld van God. Dus: wij als mens moeten rekenschap geven aan God, en wij kunnen op die wijze van bottom-up vanuit ons geloof een impact maken op de samenleving. Zo komt het Koninkrijk van God op aarde, niet vanuit de politiek (door wetten en koningen), maar doordat christenen hun naaste liefhebben. Op die manier heeft het christendom ook eeuwen lang impact op de wereld gehad. Door armen te helpen, ziekenhuizen te bouwen, en inderdaad ook het Evangelie van zonde en genade te preken. (en in de conservatieve protestantse kerken is helaas de nadruk meer en meer op het laatste komen te liggen, iig in NL zelf).

  Dat in het Oude Testament de theocratie voorop stond is duidelijk. Het is ook duidelijk dat dit niet werkte in de praktijk (Romeinen 7). Het Koninkrijk van God kan nog geen politieke werkelijkheid worden (hoewel het al wel een reeele werkelijkheid is) omdat Gods goede wetten (politiek) niet resoneren in onze stenen harten. Dus wordt het omgedraaid, God schrijft zijn wetten in ons hart, en verandert ons bottom-up. Zo maken wij het verschil. Als je dat niet doorhebt dan zie je niet de complete omdraaiing van het OT naar het NT. Dan maak je dezelfde fouten als al die Joden in de 1ste eeuw die Jezus in Jeruzalem wilden binnenhalen als politiek heerser, terwijl hij kwam om te sterven.
  Met dat sterven en opstaan bracht hij het koninkrijk, maar juist via de weg van ons hart.... vervolg: (1/2)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. (2/2)...

  In feite is ons visie verschil op "Pvv'ers" een direct gevolg van ons visie verschil van kerk en politiek. Jij wilt de PVV'ers van bovenaf vertellen dat ze het verkeerd doen, en dwingen het juiste te doen. Dat is politiek, en het zal met de stenen harten blijken averechts te werken, en meer ellende en meer polarisatie tot gevolg hebben. Zelf kijk ik liever naar hen als mensen die in al hun (misplaatste?) angst en wanhoop fouten maken in de hoop een beter leven te krijgen. Ze veroorzaken ellende, maar zijn ook het slachtoffer van ellende van anderen. De hele complexe knoop van de postmoderne maatschappij. Naastenliefde is eerst eens naast ze zitten, ipv jezelf boven hen te plaatsen en jezelf als superieur denkend te zien (algemeen gesproken, geen directe aanval op jou). Het eerste dat een christen ziet als hij naar een PVV'er kijkt (of naar een radicale moslim) is zichzelf: ik ben net zo (alleen maak ik wellicht andere fouten).

  als wij als christenen opnieuw(!) beginnen om van bottom-up ons eigen geinterpreteerde ideaal op te leggen als politieke wetten, dan zijn we Petrus en Judas, met het (verbale) zwaard in de hand zullen we de tegenstander wel eens even leren.

  Nee, Jezus was niet politiek, wel is hij koning. Van een heel ander koninkrijk, maar dat wil niet zeggen dat dat koninkrijk al nu is. Het koninkrijk van God is onder ons, niet omdat we een christelijke max snelheid hebben en een christelijk belastingpercentage, maar omdat er in de politiek ook christenen zitten die biddend hun werk doen, en zichzelf niet boven, maar naast de ander zetten.

  Het meest kenmerkend van de scheefgroei is de diametraal verschillende wijze waarop 'linkse christenen' (ik maak er even een makkelijk hokje van, excuses) naar moslims en pvv'ers kijken. In feite lijken beide groeperingen als 2 druppels water op elkaar. Beide radicaal, beide achter een deels kwaadaardig ideaal, beide hebben hun extremisten en hun gematigden, beide hebben sterke leiders, beiden voelen ze zich niet thuis in de huidige situatie, beiden willen ze van elkaar af.
  Toch kunnen de moslims op geduld en begrip rekenen, en de pvv'ers totaal niet. Bij de moslims wordt er gewezen op de gematigden als de extremisten aan de orde komen. Als het om pvv'ers gaat dan wordt er op de extremisten gewezen, en worden alle gematigden daar ook verantwoordelijk voor gehouden (of iig mede daarom toch aan de kant geschoven). Beide hebben een program dat extreme teksten bevat, en in beide gevallen houdt niet iedereen zich in die groep daaraan. Toch worden alle pvv'ers vanwege dat program veroordeeld, terwijl de moslims juist massaal worden vrijgepleit omdat dat program niet zo zwaar moet worden geintepreteerd.

  En dat is menselijke politiek, het is altijd eenzijdig, en daarom moeten wij er nooit de naam van Christus aan verbinden. Dan verbinden we namelijk de Naam aller Namen aan ons eigen prutserige denken. Niet doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Volgens mij denk ik over geloof en politiek net zo als jij het verwoordt ;-). Ik zie het als volgt: Jezus koninkrijksboodschap verandert mensen, en die mensen veranderen de wereld. Ook concreet via de politiek. Dus daar zijn we het eens. Ik loop te hoop tegen degenen die vinden dat vanwege scheiding kerk en staat de religie geheel in het privedomein thuishoort en dacht dat in jouw woorden te horen. Maar gelukkig komen we dichtbij elkaar.
  Dan over de PVV-er. Er is een verschil tussen de PVV en de islam. De Islam is een oude godsdienst met meerdere interpretaties (net als het christendom die ook zo'n zn gewelddadige uitleggingen heeft gehad). De PVV heeft een verkiezingsprogram dat moeilijk voor meerderlei uitleg vatbaar is. Vooral omdat alleen Greet het mag uitleggen. Radicale moslims kunnen niet op mijn geduld en begrip rekenen. PVV-ers ook niet. Een PVV stem is een stem op een haatpartij en daarmee een daad van haat. Verzachtende omstandigheden of niet. Elke PVV-stemmer met een normaal iq is daarom toerekeningsvatbaar voor zijn daad. Net als elke moslimhaatprediker met een normaal iq.
  Dus het verkiezingsprogram van de PVV op één lijn stellen met het boek van de Islam lijkt mij niet in orde. Daarmee maak je de fout waarmee Wilders begon. Het boek lezen, alleen de radicale uitleg horen, en daarmee het boek zelf afschrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Kijk, ons gesprek leidt tot eenheid, positief!

  Christendom onderscheidt zich m.i. van de Islam juist in die 'bottom-up' en 'top-down' benadering, dat is mijn punt. Mohammed combineert actieve top-down staat met zijn religieus leider zijn.

  Dat de PVV minder breed interpreteerbaar is dan de Islam onderschrijf ik, toch is ze nog steeds interpreteerbaar. Daarnaast zijn er ook meerdere ethische methodieken om problemen te benaderen. Bij de ene staat het algemeen belang voorop, bij de ander het persoonlijk belang. Als het om immigratieproblematiek gaat stelt links het persoonlijke belang (van de immigrant) voorop, en rechts het algemeen belang (van de vermeende verslechterende samenleving). Daarnaast is er natuurlijk sprake van hyperbolen en metaforen. Willen die PVV'ers echt dat de bootvluchtelingen allemaal zinken op zee? Of is hier sprake van een "Sla hun kinderen dood tegen de rotsen" hyperbool? Is verkiezingsretoriek letterlijk te lezen? Of weet iedereen dat 1 dag na de verkiezingen er al water bij de wijn gaat?
  Al eerder schreef ik over verschillende uitingsvormen, jouw uitingsvorm verschilt van die van Henk en Ingrid. Dat heeft met capaciteiten te maken maar ook gewoon met cultuur. Zelf heb ik een voorkeur voor jouw vorm, maar ook in 'jouw' peer-group zitten mensen die het liefst alle PVV'ers zouden elimineren (vandaag nog in het nieuws).

  Zeker wil ik PVV/Islam niet op 1 lijn zetten, wat ik tegen over elkaar wilde zetten was het verschil in de manier waarop je PVV'ers benaderd, en waarop je moslim-immigranten benadert. De ene geef je lijkt wel altijd het nadeel van de twijfel en het vooroordeel van kwaadaardigheid, en de ander precies andersom. Zelfs met alle mits en maren die er te maken zijn lijkt dat me niet eerlijk, de PVV'ers zijn ook onze naasten.

  Daarmee maak je de fout waarmee Wilders begon. Het program lezen, alleen de radicale uitleg horen, en daarmee de achterban afschrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. 1. Topdown en bottom up? Denk eens aan het pauselijk systeem in de middeleeuwen. Compleet met de politieke kant die eraan zat. Ook het christendom heeft die interpretatie gekend.
  2. Persoonlijk belang of algemeen belang. Vluchtelingen opvangen dient het algemeen belang van de samenleving. Een samenleving die onbarmhartig mensen terugwijst wordt onbarmhartiger en guurder. Hier hoor ik de woorden: zalig de barmhartigen... dat lijkt me niet alleen op het niveau van de enkeling toepasbaar, maar ook op de hele samenleving.
  3. Helaas is Psalm 137 geen hyperbool.
  4. Verkiezingsretoriek: op zich klopt je punt. En bij de 1000 euro van Rutte kan ik dat nog, met zeer veel moeite, billijken. Met het: alle moskeeën dicht roept je retoriek een nieuwe werkelijkheid op. Exact het punt dat mijn blog maakt: woorden roepen een realiteit op. In dit geval de realiteit dat moskeeën in wezen slechte dingen zijn waar je geweld tegen mag gebruiken. Ook al weet meneer Wilders zelf wel dat z'n plannetjes niet realistisch zijn zolang hij geen 76 zetens heeft. Wellicht een deel van z'n volgelingen weet het ook. Maar het opperen van dit idee is onrechtstatelijk. Dus volgens mij lees ik Wilders niet onwelwillend, maar gewoon zoals hij het bedoelt.
  5. Ik ben geen linkse moslimknuffelaar. Ik zeg vaak hardop dat het een andere religie is die het hart van het geloof verdraait en op leugens gebaseerd is. Daarmee is het echter niet een intrinsiek haatgeloof.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. 1. Het punt is: in de Islam gaan (vooralsnog) staat en kerk hand in hand, in de westerse wereld niet, dat botst. (Dat zou kunnen veranderen, je weet het nooit, maar het christendom biedt veel meer aanleiding voor die scheiding dan de Islam, juist omdat bij christendom Jezus != politiek leider is, en in de Islam Mohammed religieus én politiek leider was (en militair leider).

  2. Alles is rekbaar, wij kunnen in NL niet alle vluchtelingen van de wereld opnemen, en je stelt gelijk dat een samenleving die niemand helpt ook geen fijne samenleving is. Het zal er ergens tussen in moeten liggen, nog afgezien van complicerende factoren zoals economische vluchtelingen (die op zichzelf ook weer rechten hebben), en mensen die verdrinken doordat ze zo graag opgevangen willen worden in ons land.
  Dat is politiek, het beleid bepalen tussen 'helemaal niemand' en 'alles en iedereen'.
  Als individu kunnen wij (massaal, maar wel zelf gekozen) beslissen om hen te helpen die op ons pad gezet worden (of ons pad verleggen). Een echt mooie samenleving heeft een rechtse overheid die streng doch rechtvaardig is, en een linkse bevolking die graag helpt. Een echt nare samenleving is een linkse overheid die met hoge belastingen iedereen helpt, en rechtse burgers die van de weeromstuit alles en iedereen haten en zelf niemand meer willen helpen.

  3. Als jij Psalm 137 zingt dan meen je het echt letterlijk? Dan hoop je dat de kinderen van de PVV'ers tegen de rots verpletterd worden? (om het maar even concreet te maken)

  4. Klopt, het A4'tje van Wilders is slecht, dom en ruikt naar een kwaadaardige poging enkel zetels te winnen. Tegelijk roept een 'alle ballen richting het goal van rechts' ook een realiteit op. Omdat de godwin weer mag refereer ik naar de jaren 30, toen schiepen we ook met z'n allen een wereld waarin Hitler op kon komen. Een wereld waarin de duitse onderklasse klem zat. Gaan we dat nu gewoon herhalen, en dan onze handen in onschuld wassen? Door 'jullie zijn allemaal slechte facisten' te roepen lossen we niks op, integendeel.

  5. Het doet er wmb niet toe of het een haatgeloof is. Waar het mij om gaat is dat het erg moeilijk is om de volgelingen van de Islam, samen met de cultuur waar ze uit komen, regelmatig moeilijk op een prettige manier mengen met autochtone westerse mensen. Dat lijkt mij gewoon een feit te zijn, en daar mag ook over gesproken worden. Dat ben je toch met me eens?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een laatste reactie ter afronding. Anders wordt het een discussie zonder eind :-) ik gun je hierna overigens nog wel een laatste woord.
   1. Voorzover ik historisch weet waren in het verleden islamitische landen niet 'erger' dan christelijke landen. Dus er is hoop op verandering. De huidige fundamentalistische islam is net als het fundamentalistisch christendom een reactie op de moderniteit. Fundamentalisme was er voor pakweg 1900 niet.
   2. Klopt. Het was dan ook gericht tegen het 'grenzen dicht' van Wilders als extreme uiting. Niet op politieke antwoorden waarbij je soms heel streng doch rechtvaardig moet zijn.
   3. Ja, ooit letterlijk bedoeld. Geschreven door mensen van wie de eigen kindertjes tegen de rotsen waren verpletterd. En nee, dit wens ik PVV-ers niet toe, en we moeten dit couplet ook vooral niet in de kerk zingen. Hooguit voorlezen.
   4. Nee, als er een nieuwe onderklasse aan het ontstaan is, wat weleens zou kunnen is dat een gevolg van jarenlang rechts neoliberaal beleid. Wat niet helpt is de onlust die mensen daardoor ervaren afwentelen op andere zwakke groepen. Concreet: zien dat je directeur fors meer gaat verdienen doordat jij als gewone man op je loon gekort wordt, en dat dat allemaal mogelijk is gemaakt door de overheid die heilig gelooft in de vrije markt. Mensen met deze problemen kunnen bij de SP terecht. Dus niet alleen roepen: allemaal fascisten, maar vooral weer een klassiek links verhaal uitdragen.
   5. Ja. Dat mag. Dat moet ook en gebeurt m.i. ook al heel veel. Maar dat is niet wat je met een PVV-stem bereikt. Het thee-drinken van Cohen is dan echt de betere methode.

   Verwijderen