donderdag 17 april 2014

Kijk daar

Kijk, daar hangt Hij, in het donker,
Aan het kruis, voor U en voor mij.
Er is niemand die Hem terzijde staat.
Niemand die Hem in de duisternis niet verlaat.

Kijk, daar in het donker hangt de Mensenzoon,  
Gemarteld, verraden, op zijn hoofd een doornenkroon.
Hij hangt daar voor alle mensen, zelfs de mensen die Hem haten,
Hij schreeuwt het uit: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten'.

Kijk, daar hangt Hij, met een lichaam vol wonden.
Hij hangt daar voor Uw en mijn zonden.
Kijk, daar hangt Hij, in duisternis en eenzaamheid,
De Here Jezus.. lijdt. 

Judith Hoebeke

1 opmerking: