vrijdag 18 april 2014

Stille week & jeugd

Afgelopen week heb ik vier gedichten van catechisanten gepost op mijn weblog. Op verzoek van @jacobine1 iets over het verhaal erachter. 

De CGK van Purmerend had voorheen in de stille week enkel een dienst op Goede Vrijdag. Dat kwam neer op een week doorhollen, met soms nog verschillende kerkelijke vergaderingen en andere activiteiten. Niet echt een ideale situatie om stil te worden. 

Twee jaar geleden heb ik voor het eerst met de oudere jeugd (17+) een viering voorbereid in de stille week. Gewoon als jeugd onder elkaar. Eerst een avond om het voor te bereiden, daarna een avond om het uit te voeren. Een kleine kring stoelen voor in de kerkzaal, en dan luisteren naar bijbelteksten, gedichten en liederen. Het was een indrukwekkend moment, vooral ook om het in zo'n kleine kring te doen. 

Vorig jaar hebben we besloten om de gemeente er bij uit te nodigen. We hebben toen twee vieringen voorbereid en uitgevoerd. Het kerkgebouw zat ongeveer halfvol en de mensen waren onder de indruk. Dit jaar zijn we op herhaling gegaan met hetzelfde resultaat. 

De voorbereiding is niet zo ingewikkeld. De kaders zijn helder: een half uur, zoveel mogelijk vaste teksten en liederen, geen geïmproviseer, maar vooral rust. Na vaststelling van het thema brainstormen we een avond lang over mogelijke teksten en liederen. Het overige regelen we via de mail. 

Het mes snijdt aan alle kanten. De jongeren krijgen meer grip op het lijdensevangelie, krijgen inzicht in afstemming tussen bijbeltekst en lied en voelen zich betrokken. Gemeenteleden waarderen het heel erg dat de jeugd zich zo inzet en het voornaamste doel: bezinning door de week heen wordt gediend.

Voorbeeld
Programma over het thema Eenzaamheid
1.       Psalm 88: 7-9, 12-19 
de woorden worden begeleid
door een sobere presentatie
2.       Gebed
3.       Jezus: Matteus 26:47-56
4.       Luisterlied: Heel alleen is nu mijn Jezus
5.       Petrus: Matteus 26:57 en 69-75
6.       Zingen: Psalm 6:1,2,4
7.       Judas: Matteus 27:1-10 
8.       Judas: Gedicht 
9.       Jezus. Matteus 27:46-49 
10.   Gedicht. 
11.   Stilte
12.   Koorzang: Ware liefde
13.   Gebed
14.   Luisterlied: Power off the cross 
15.   Projecteren: Psalm 23:4

Bovenstaand programma duurde 15 minuten te lang. Zo blijven er altijd verbeterpuntjes ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten